• Ogłoszenia i Intencje
 • Wydarzenia
 • Róże różańcowe
 • Listy
 • Za zmarłych
 • Wyjazdy
 • Schola
 • Śp. LEOKADIA SKRZYPCZAK 

   

  - córki Eugenii z mężem                                                                25.02 g. 10

  - Klauzów, Wolsztyńskich i Zepów                                                01.03.g. 17

  - wnuka Mateusza z rodzina                                                          24.03.g. 10

  -wnuka Kamila                                                                             14.04  g.11.30

  - rodziny Wożniaków                                                                      09.12 g.17

  - sąsiadów Floryszaków 

  - Skrzypczaków z Szymanowa

  - Kuzynki Heleny z Skokowa i Puśleckich i Budzynów

  -mieszkanców Krzyżanowa I -Huby

   

   śp. Bogdana Jędrzejewskiego

  - chrześnika Kacpra                                                                                 18.02 g.8

  - siostry Alicji z rodziną                                                                             25.02..g. 8

  - siostry Geni z Andrzeja                                                                          03.03. g..8

  - brata Witka z żona                                                                                 18.03. g.18

  - siostry Marioli z rodziną                                                                           

   -Jankowiaków z Gaju

  - Leszka i Janusza Bartkowiaków z rodzinami

  - Sochów i Jankowiaków z rodziną

  - Potockich

  - Ali i Janka Statuckich z dziećmi

  - Lossych i Lekkich

                                                          

   

   

  -.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ROCZNE WYMIENIANKI

  8  -2024

  1,Śp.  Franciszkę Michalak, i śp.Franciszkę, Walentego i Aleksego Zastrożnych                

  2.Śp. Marię i Stefana Bzdenga                                                                                              

  3.Śp. Krzysztofa Adamczyka                                                                                                  

  4.Śp. Janinę Adamczyk i Franciszkę Konieczną, i śp. Jadwigę i Stanisława Adamczyków   

  5.Śp. Roberta Nowaka, Mariannę i Roberta Nowaków                                                         

  6.Śp. Jana i Franciszkę Durowiczów Magdalenę Musielak                                                  

  7.Śp. Irenę, Stanisława, Balbinę i Józefa  ,i  Marię i Antoniego  Hanne Kryszak                                           

  8.Śp. Bendzińskich                                                                                                                

  9.Śp. Zbigniewa Fligier i Mariusza Nowaka                                                                         

  10.Śp. Piaseckich                                                                                                               

  11.Śp. Tadeusza i Mariusza Nowaków                                                                                

  12.Śp. Fabiana, Annę i Eugeniusza i Wladysławę Trawinskich                                           

  13. Śp. Rochowiaków i ++ Halaburdów, Pawła Rochowiaka, Bronislawa Halaburdę        

  14. śp. Władysławę i Józefa Górnych oraz ++ Małeckich                                                   

  .15.Śp. Jan Kazimierza i Tomasz Adamczyk                                                                       

  10 2024

  1.Śp. Zbigniewa i Edwarda Wolarczyków                                              

  2,Śp. Kazimierę i Stanisława Marciniaków                                              

  3.Śp. Kazimierę  i Mariana Rochowiaków                                              

  4.Śp. Elżbietę i  Stanisława Nowaków                                                    

  5..Śp. Leokadię i Stanisława Zalweskich                                                  

  6.Śp. Janinę i Eugeniusza Kołodziejczuków                                            

  7Śp. Kazimierę i Jana Gałków                                                                  

  9..Śp. Monikę i Czesława Frąckowiaków                                                  

  10.Śp. Andrzeja Komorowskigo i Łukasza Przybylskiego                         

  11.Śp. Mariana Rachmajda                                                                         

  13.Śp. Irenę, Stanisława, Balbinę i Józefa , i Marię i Antoniego, i Hanne Kryszak                 

  14,Śp. Mieczysława Jądra i Stanisławę, i Pawła Reczek                                              

  15.Śp. Stanisławę, Franciszkę, Ludwika i Zenona Bąkowskich                 

  16.Śp.Marię i Ignacego Grzechowiaków                                                    

  17.Śp. Walentynę, Franciszka, Jerzego i  Włodzimierza Łabendów           

  18.Śp. Bogusława Nowakowskiego                                                             

  19.Śp. Irenę i Mariana Skrzypczaków                                                        

  20.Śp. Jana Tomaszewskiego i Apolonię i Michała Owczarczaków             

  21,Śp. Pelagię i Stefana Jakubiaków                                                          

  22.Śp. Józefę i Macieja Rogozińskich i Marka Koczorowskiego                 

  23.Śp. Lossych, Rzepków i Lekich                                                              

  24.Śp.Arkadiusza i Jana Lossy                                                                    

  25.Śp. Henryka Stachowskiego                                                                    

  26.Śp. Sewerynę i Alojzego Walczaków                                                       

  27..Śp. Walerię i Ludwika Stachowskich                                                      

  28.Śp.Zdzisława Szlechta, rodziców i teściów                                             

  29. Sp. Gronków i Jankowskich                                                                     

  30Śp. Stanisławę i Kazimierza Zaniewicz                                                     

  31.Śp. Stefana. Jana i  Annę Dutkiewiczów                                                

  32 Śp. Leszka Walkowiaka i ++ Maciejewskich                                           

  33 śp. Wiktoara  i Irenę Antoniewicz                                                           

  34 śp.Romana Marcinkowskiego i ++ Banaszaków                                   

  35. śp. Piotrowskich, Skubiszów i Jurgow                                                 

  36, śp. Marię i Stanisława Jeńczak                                                             

  37. śp. Lucynę Brzezińską     

  38. śp. Mariannę Głochowiak                                                                    

   

  11.30       2024

   

  1.Śp. Władysława i Danutę Gajewskich                                                                                    

  2.Śp. Antoniego, Czesławę i Stefana Kaszubów, i Bernarda i Leokadię Skrzypczaków                               

  3.Śp. Łucję i Kazimierza Idziaków                                                                                            

  Śp. Irenę, Stanisława, Balbinę i Józefa ,i  Marię i Antoniego, i Hannę Kryszak                                                     

  5.Śp. Helenę i  Franciszka Lipińskich                                                                                      

  6.Śp. Stanisława, Konstancję i Franciszka Kołodziejów                                                           

  7. śp. Annę i Jóżefa Koniecznych                                                                                               

  8. śp. Elżbietę Jankowską                                                                                                           

  9.Śp. Pelagię i Stanisława Jankowiaków, i Anielę, i Antoniego Frankiewiczów                          

  10.Śp. ks. Leona i siostrę Julię Musielaków                                                                             

  11,Śp. śp. Antoniego, Władysławę i Ludwika  Frąckowiaków                                                     

  12.śp. Marię i Stanisława Tyrakowskich                                                                                      

  13.Śp. Marię Frąckowiak i Frąckowiaków i Wojtkowskich                                                          

  14,Śp. Barbarę i Lechosława Mroczków, i Marciniaków i Mroczków                                           

  15.Śp .Leona Witkowskiego i Witkowskich, i Tomów                                                                   

  16 Śp. Irenę Majsner i Wiktorię Wawrzyniak                                                                              

  17Śp. Wąsieckich, Majsnerów i Szmajów                                                                                 

  18 śp. Stanisława i Barbarę Szczepaniaków                                                                              

  19.śp. Katarzynę, Kazimierza, Jerzego i Stanislawa Sochów                                                    

  20.Śp. Frąckowiaków, Jankowiaków i Kasztelanów   

  21. śp. Anrzeja Borowskiego

  22. śp. Wojciecha Cymermana i śp. Mariannę Rochowiak 

  23  śp. Teresę, Hieronima, Pelagię i Jana Statuckich.