• Eucharystia
 • Spowiedź
 • Bierzmowanie
 • Bierzmowanie

  Bierzmowanie jest to sakrament, który jest dopełnieniem i umocnieniem tego, co zostało zapoczątkowane chrztem, czyli nowego życia, "z wody i Ducha". Udzielanie Ducha Świętego przez umacniające nałożenie ręki i namaszczenie krzyżmem (oliwa zmieszana z balsamem) czoła bierzmowanego wydobywa z przemiany, jaka dokonała się w indywidualnym życiu człowieka przez chrzest. Bierzmowany zostaje w pełni zaangażowany przez Chrystusa i Kościół, staje się świadomym apostołem Chrystusa, głosicielem Ewangelii i w świecie, w wymiarze publicznym, społecznym. Kościół jako wspólnota potrzebuje koniecznie sakramentu bierzmowania, gdyż dojrzałe spełnienie jego zbawczej misji możliwe jest tylko na drodze osiągnięcia dojrzałości wspólnotowej przez jego członków.

  Źródło: parafia-przedziel.pl

  Przygotowanie do bierzmowania:

  Spotkania kandydatów do bierzmowania ogłaszane są z odpowiednim wyprzedzeniem podczas mszy św. (ogłoszenia parafialne).